SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 15 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 3 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 12 cầu
1,82,42,42,42,62,83,64,45,86,46,48,48,48,58,9

Bảng cầu lặp

Chạm số 2,4 3 cầu
Chạm số 8,4 2 cầu
Chạm số 5,8 2 cầu
Chạm số 6,4 2 cầu
Chạm số 8,9 1 cầu
Chạm số 3,6 1 cầu
Chạm số 2,6 1 cầu
Chạm số 2,8 1 cầu
Chạm số 1,8 1 cầu
Chạm số 4 1 cầu
remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura hollypainterpoetry